Otvorená výzva Galérie Jozefa Kollára 2022/2023

Galéria Jozefa Kollára (GaJK) v Banskej Štiavnici, ktorá patrí pod Slovenské banské múzeum (SBM), vyhlasuje Otvorenú výzvu na výstavné projekty, ktoré sa budú realizovať v období 2022/23. Výzva je otvorená aj pre kurátorské projekty či už z oblasti súčasného umenia alebo zo zbierok galérií a múzeí.

Výstavy budú situované v komornom priestore na I. poschodí GaJK. Tento priestor, nazvaný START UP, chceme dlhodobo ponúkať na prezentácie neetablovaných autorov/-riek, kurátorov/-riek (vrátane študentov/-tiek umenia a dejín umenia či príbuzných odborov) domácej, ako i zahraničnej scény. Myslíme tým nielen mladých, začínajúcich autorov/-ky, ale ľudí rôzneho veku, ktorí sa pre pracovné alebo osobné povinnosti či iné okolnosti ešte nestihli etablovať na výtvarnej scéne. V súlade s novým smerovaním SBM i GaJK budú uprednostnené projekty, ktoré reflektujú súčasnú environmentálnu krízu, či už priamo alebo v kontexte iných tém.

Pre projekty vybrané v rámci tejto výzvy GaJK zabezpečí: dopravu diel v rámci Slovenska, tlač propagačných materiálov, pomoc pri inštalácii, pomoc so zabezpečením materiálu na výstavu, PR, ubytovanie pre autora/-ku, dozor a monitorovanie výstavy, lektorský sprievod, tvorbu sprievodných aktivít.

Ak máte záujem prihlásiť sa do Otvorenej výzvy, pošlite nám anotáciu projektu spolu s vizuálnou dokumentáciou, Vaše CV a portfólio do 31. októbra 2021 na adresu herianova.silvia@muzeumbs.sk. Na tejto emailovej adrese nás taktiež môžete kontaktovať s prípadnými otázkami.

Z prihlásených projektov vyberieme maximálne 3. O ich výbere rozhodnú členovia/členky Galerijnej rady Galérie Jozefa Kollára.

Orientačné termíny na realizáciu výstav z tejto Otvorenej výzvy:

  • Apríl – Júl 2022
  • August – November 2022
  • November 2022 – Apríl 2023

Pôdorys a fotografie výstavného priestoru START UP sú dostupné na adrese:
https://www.muzeumbs.sk/sk/otvorena-vyzva-gajk-2022-2023

Upozornenie: Ak od nás do dvoch dní nedostanete potvrdenie o doručení prihlášky do Otvorenej výzvy, prosíme pošlite nám krátku emailovú správu, v ktorej uveďte dátum kedy ste svoj projekt poslali. V predchádzajúcej Otvorenej výzve nám niektoré projekty neboli doručené, tak by sme sa radi vyhli podobnej situácii. Ak budete posielať projekt v posledné dva dni pred termínom, tak je potrebné s týmto rizikom počítať. Ďakujeme za porozumenie.