OPEN CALL pre študentstvo VŠVU: dizajn merchu pre EUBA

Centrum medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EUBA) chce osloviť študentov a študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Hľadá inovatívne a vizuálne pútavé návrhy merchu na privítanie prichádzajúcich študentov a študentiek zo zahraničia v rámci programu Erasmus+.


Zadanie: 

 • Vytvorte grafický prvok, alebo graficky spracovaný slogan pre tričká a plátené tašky, ktorý popularizuje internacionalizáciu v univerzitnom prostredí. Privítame dizajny v rôznych grafických formách, vrátane letteringu, ilustrácie, komiksu, fotografie, typografie, a pod. 

Cieľová skupina:  

 • Prichádzajúce zahraničné študentstvo z celého sveta (približne 500 študentov a študentiek za rok).

Kľúčové slová vyjadrujúce posolstvo:  

 • (Cultural, international) experience, Erasmus+, before & after, mobility, EUBA, quality, study, research, networking, career opportunities   

Požiadavky:  

 • Súčasný a atraktívny vizuál pre mladých ľudí  

Na tričku / taške musia byť uvedené aj 3 logá:  

 • EUBA (Ekonomická univerzita v Bratislave) 
 • AACSB (Asociácia na podporu vysokých škôl v oblasti biznisu – medzinárodná akreditácia)
 • Erasmus+  

Poznámka: Logá je možné zapracovať do vizuálu.  

Dosah: 

 • S predpokladanou produkciou tisícok kusov sa váš dizajn stane trvalým symbolom EUBA s potenciálom viacročného využitia. 
 • Zámerom je vytvoriť dlhodobé partnerstvo s dizajnérom či dizajnérkou, ktoré povedie k ďalším príspevkom do našej série merchu. 

Formát návrhov:  

Návrh odovzdajte vo formáte viacstranového PDF, A4 na ležato 

PDF musí obsahovať: 

 • Na 1. strane: samostatný grafický prvok (lettering, ilustrácia, komiks, atď.), krátka vysvetľujúca anotácia (max. 280 znakov vrátane medzier) k návrhu   
 • Na ďalších stranách: mockupy trička, mikiny a plátenej tašky s navrhovaným grafickým prvkom 

Názov súboru PDF musí byť vo formáte Meno_Priezvisko_sutazEUBA.pdf 

Deadline:  

 • Váš grafický návrh zašlite do 11. 2. 2024, 12:00 na email: miroslava.darnadiova@euba.sk 
 • Vyhodnotenie open callu: február 2024  

Finančná odmena:  

 • 1. miesto: 500 €  

 • 2. miesto: 300 €  

 • 3. miesto: 200 €   

Porota: 

 • Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EUBA 
 • Miroslava Darnadiová, vedúca Centra medzinárodných vzťahov EUBA 
 • Študentský zástupca či zástupkyňa EUBA 
 • Marcel Benčík, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU 
 • Juraj Blaško, Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU 

Kontakt:  

V prípade otázok kontaktujte Miroslavu Darnadiovú z Centra medzinárodných vzťahov