Open call: Národná cena za dizajn 2022

Národná cena za dizajn, ocenenie vyhlasované Ministerstvom kultúry SR a Slovenským centrom dizajnu, sa po minuloročnom úspešnom ročníku v oblasti produktového dizajnu vracia a po dvoch rokoch opäť ocení najlepší slovenský komunikačný dizajn.

Aktuálny 19. ročník prinesie zopár zmien, či už po vizuálnej stránke, ale zmeny nastanú aj v samotnom prihlasovaní. Po niekoľkých rokoch bol opäť zavedený jednorazový súťažný poplatok, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné.

11. súťažných kategórií ponúka široké spektrum pre prihlásenie diel, od jednotlivého produktu až po komplexné komunikačné systémy, ktoré boli zavedené do praxe. Okrem originality, inovácie, technickej a technologickej vyspelosti je dôležitým kritériom hodnotenia diel aj ich sociálna a ekologická funkcia, podporujúca myšlienku trvalej udržateľnosti.

Svoje diela (vytvorené od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2021) môžete prihlásiť v nasledovných kategóriách – Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Animácia a video, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty, Študentský dizajn. Ich podrobnú špecifikáciu nájdete v Súťažných podmienkach.

Kurátorom 19. ročníka NCD je Ondrej Gavalda, grafický dizajnér a zároveň odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU. Venuje sa tvorbe vizuálnych identít a dizajnu kníh. Okrajovo sa zaoberá aj experimentálnou typografiou a modulárnymi písmami.

„Ostatný ročník udeľovania Národnej ceny za komunikačný dizajn považujem za zlomový. Podarilo sa v ňom výrazne rozšíriť počet jednotlivých kategórií a zadefinovať ich obsahovú náplň. Táto nová definícia vo veľkej miere uľahčila posudzovanie spoločných parametrov pri jednotlivých projektoch a zároveň sprehľadnila vystavenie jednotlivých kategórií aj pre laickú verejnosť. Sedemnásty ročník bol významný aj rekordným počtom prihlásených prác. Verím, že tieto zmeny vníma kladne aj dizajnérska obec a zachová svoju priazeň súťaži aj v práve začínajúcom 19. ročníku. Teším sa na množstvo prihlásených diel,” uviedol Ondrej Gavalda, kurátor NCD22.