OPEN CALL k 17. výročiu Katedry intermédií!

Milé a milí, k 17. výročiu Katedry intermédií pripravujeme výstavu v priestoroch Pistoriho paláca v termíne apríl 2024. Chceli by sme Vás ako absolventov*absolventky, študentov*študentky, bakalárskeho, magisterského, prípadne doktorandského stupňa na Katedre intermédií osloviť o zapojenie sa do open callu ku skupinovej výročnej výstave


 

 


Podmienky zapojenia sa sú:

 

  • štúdium na Katedre intermédií v Bc., Mgr. alebo ArtD. stupni
  • zaslanie ľubovoľného počtu diel (ktoré vznikli výlučne počas štúdia na katedre) v pdf súbore s fotodokumentáciou, príp. linkom na video, popisom (názov, rok, krátka anotácia) a s opisom ich aktuálneho stavu (dostupné na vystavenie, príp. existujúce iba vo forme fotodokumentácie)
  • práce zasielajte na mail:
  • deadline pre zapojenie sa do open callu je 13.11.2023 

 

Do open callu sú vítaní*é zapojiť sa všetci*ky študenti a študentky, absolventi a absolventky, ktorí*é sú aktívni*e na umeleckej scéne, ale aj tí a tie, ktorí*é v súčasnosti netvoria. Vaše diela, ak nie v rámci samotnej výstavy, vybraným spôsobom začleníme do finálnej prezentácie k výročiu Katedry intermédií.

Tešíme sa na Vaše správy!

  • kurátorský tím Zuzana Jakalová, Adrián Kobetič a Miroslava Urbanová
  • koordinátorka Petra Nela Pučeková

 


OPEN CALL Intermedia 17 rokov

 

termín ZOOM porady: