Online aukcia diel pre Ukrajinu

Milé študentky a absolventky, milí študenti a absolventi, každý z nás sa snaží v tejto situácii pomáhať, ako môže a zvládne. Aj my na Katedre grafiky a iných médií môžeme svojimi dielami pomôcť Ukrajine. Podobne ako UMPRUM sme sa rozhodli zrealizovať online benefičnú aukciu našich diel.

Výťažok bude putovať na transparentný Fond Solidarity VŠVU, z ktorého sa čerpajú financie na podporu našich študentiek a študentov z Ukrajiny a taktiež tým, ktoré k nám prichádzajú v dôsledku vojny študovať.

Prispieť môžete aj Vašimi dielami (kresbami, grafikami, tričkami, knihami, zinmi...). Podmienkou je, aby formát nepresiahol A3, kvôli poštovnému a balnému.

Náhľady diel spolu s uvedeným názvom, technikou, formátom, vyvolávacou cenou a prípadnými otázkami posielajte na e-mail .

Deadline na nahlasovanie diel je piatok 25. 3. 2022.

Onedlho na to Vás budeme informovať aj o ich fyzickom odovzdaní. Taktiež privítame akúkoľvek pomocnú ruku, napríklad pri nafotení, balení a distribuovaní diel.

Ďakujeme!

Terézia Fillová
Zuzana Šebelová
Andrea Pézman