Ocenenie Biela kocka pre festival JAMA

Rada galérií Slovenska vyhlásila v pondelok 2. 10. 2023 víťazné projekty 7. ročníka ocenenia – BIELA KOCKA za rok 2022. Gratulujeme nášmu kolegovi, Ferovi Királymu, spoluorganizátorovi intermediálneho festivalu JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka, ktorý bol ocenený v kategórii Nezávislý projekt.


Ocenení: Fero Király a Eva Vozárová

NEZÁVISLÝ PROJEKT - JAMA, 76. ročník Milana Adamčiaka; podujatie intermediálneho umenia realizované združením ooo JAMA v Banskej Štiavnici

 

„JAMA presahuje rámec klasicky vnímaného kultúrneho podujatia. Skôr než miestom, na ktorom sa stretávajú tí, ktorí program tvoria, s tými, ktorí si ho prišli pozrieť, je miestom na dialóg a spoločné bádanie. JAMA sleduje tému interakcie umelcov a umelkýň z rôznych oblastí s inými ľuďmi, no najmä s meniacim sa svetom, v ktorom žijeme. Je spoločne stráveným časom, ktorý každý rok môže – a mal by – vyzerať inak, pretože časopriestor, v ktorom sa odohráva, je tiež každý rok iný.“

 

Viac o festivale JAMA

 

  • Víťazi*ky získali nielen uznanie v podobe diplomu v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutej slovenskou dizajnérkou Simonou Janišovou a predplatné časopisov Flash Art a PROFIL súčasného výtvarného umenia.
  • Nominované projekty posudzovala odborná porota v zložení: Jana Babušiaková, Petra Feriancová Baldovičová, Ondřej Chrobák, Lucia Gavulová, Beáta Jablonská, Lucia Kotvanová a Jana Luková.
  • Ocenenie realizuje Rada galérií Slovenska od roku 2017 s finančnou podporou Fond na podporu umenia. Mediálnymi partnermi ocenenia sú Artalk, časopisy Flash Art Czech & Slovak Edition a PROFIL súčasného výtvarného umenia www.profilart.sk.

 


Jama biela kocka Király - plagát