Ocenení pedagógovia VŠVU

Projekt Experiment získal cenu za nezávislý projekt v rámci uďeľovania ocenení Biela kocka. Dvaja z troch kurátorov, Beata Jablonská a Ján Kralovič, pôsobia ako pedagógovia na VŠVU.

S radosťou oznamujeme, že výstava Experiment, v kurátorskej koncepcii Beaty Jablonskej, Jána Kraloviča a a Jana Mlčocha získala ocenenie Biela kocka za Nezávislý projekt v oblasti galerijných činností.

Gratulujeme a ďakujeme aj participujúcim umelcom - Katarína Karafová, Michal Huštaty, Liza Gennart (Zuzana Husárová + Ľubomír Panák), Martin Toldy, Katarína Hládeková, Miroslav Tóth a architektovi výstavy Zbyňkovi Baladránovi ako aj všetkým, ktorí sa na príprave výstavy zúčastnili

Inštalácia, technické zabezpečenie: Juraj Mydla, Robert Šebesta. Za tranzit: Judit Angel, projektové koordinátorky: Petra Balíková a Ivana Rumanová.