Obsahová a funkčná modernizácia umenovednej knižnice

Hlavným výstupom projektu bude aktualizovaný fond AK VŠVU, ktorý bude hneď po zaregistrovaní v knižničnom systéme k dispozícii na výučbu a vedeckú činnosť pre študentov a pedagógov školy ako aj pre širokú verejnosť. V prípade zakúpených elektronických kníh tak knižnica zároveň získa flexibilnejšie podmienky na poskytovanie informácií v celoslovenskom kontexte. Týmto nákupom knižnica zmodernizuje svoj fond tak z hľadiska obsahu informácií, ako aj z hľadiska spôsobu ich poskytovania.

Cieľom projektu je akvizícia kníh v oblasti výtvarného umenia, ktorým AK VŠVU získa do fondu aktuálne zdroje informácií v tejto oblasti. Priložený zoznam publikácií vznikol v spolupráci s pedagógmi jednotlivých katedier, čim sme chceli zabezpečiť, že nakúpená literatúra bude nie len presne na mieru potrebám pedagogického procesu, ale odbornosť našich pedagógov zároveň zaručuje kvalitný a aktuálny výber, ktorý poslúži aj širšej verejnosti. Pod vplyvom informačného boomu sociálnych sietí knižnice zažívajú krízu, ktorú sa snažia prekonávať jednak aktuálnosťou a odbornosťou informácií, ktoré poskytujú, ako aj spôsobmi, ako s informáciami umožňujú pracovať. Táto akvizícia je tiež začiatkom napĺňania novej vízie knižnice, ktorá sa chce do budúcnosti do veľkej miery opierať o elektronické knihy, aby sa tak knižnica rozvíjala v súlade s modernými knižničnými trendmi a tiež bola flexibilne schopná poskytovať čo najviac knižničných služieb aj v krízovom období ako napríklad pandémia. Tretím aspektom tohto projektu je podpora malých kníhkupectiev a dovozcov umenovednej literatúry. Nákup podľa priloženého zoznamu preto plánujeme realizovať cez kníhkupectvo 82 Bøok & Design Shõp a dovozcu Art Books.

Číslo zmluvy: 20-514-04443

Typ:

Fond na podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. Zuzana Lapitková, Akademická knižnica VŠVU

Obdobie:

2020