Obraz/rám/priestor

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD., Mgr. Ján Kralovič, PhD.

Vydavateľ:

VŠVU

Rok vydania:

2020

ISBN 978-80-8189-037-6

Zborník  Obraz / rám / priestor  (eds: Zora Rusinová - Ján Kralovič. Bratislava: Vysoká škola výtvarných umení 2020)  je publikačným rozšírením príspevkov  prednesených na interdisciplinárnej konferencií  rovnakého názvu.  Edičný zámer vychádza  z analytického záujmu o  funkcie rámu a rámcovania v kontexte rôznych umeleckých žánrov (maľba, performance, kresba, architektúra, film, tanec), estetiky a filozofie. Jednotlivé štúdie  približujú širokú škálu názorov na vzájomné relácie rámu a obrazu, ale všímajú si aj premeny chápania priestorových limitov a hraníc diela v rôznych druhoch umenia od  stredoveku až po súčasnosť. Zámerom publikácie je predložiť texty reprezentujúce rôznorodé metodické stratégie k vymedzeniu  a aplikácií pojmov, ktoré sú prepojené s oblasťou umeleckých a filozofických disciplín. V zborníku sú obsiahnuté texty českých a slovenských odborníkov: M. Zervan, P. Michalovič, Z. Rusinová, M. Šedík, L. Sýkorová, P. Dub, J. Bencová, M. Mitášová, J. Kralovič, M. Ševčík, I. Gerát, R. Karul, N. Lacko.

Obraz/rám/priestor