Obhajoby habilitačných prác

Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD., Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave oznamuje, že dňa  4. 12. 2019  sa v prednáškovej miestnosti č. 135 na Hviezdoslavovom nám. č. 18 uskutočnia dve verejné habilitačnéprednášky a obhajoby habilitačných prác vysokoškolských učiteľov VŠVU v Bratislave, v študijnom odbore 2.2.1 Výtvarné umenie.

4. 12. 2019, 10.30

Mgr. art. Olja Triaška Stefanovič, ArtD.

„Bratstvo a jednota“

4. 12. 2019, 12.30

Mgr. art. András Cséfalvay, ArtD.

„Užitočnosť a realita fikcie“. 

Rektorka na prednášky pozýva.