Obhajoby dizertačných prác v akademickom roku 2023/2024

Obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore Umenie a študijnom odbore Vedy o umení a kultúre v akademickom roku 2023/2024 – letný semester.

Mgr. art. Ema Gejdoš Lančaričová

Médium fotografie vo vzťahu k algoritmizácii reality

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • Dátum a čas: 4. júna  2024 o 13,00
 • Miesto konania obhajoby: VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo nám.  18

Mgr. art. Jaroslav Kyša

Skrat v realite. (Skrat v súčasnom umení?)

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • Dátum a čas: 5. júna  2024 o 13,00
 • Miesto konania obhajoby: ZAHORIAN & VAN ESPEN Gallery, Mierová 7, Bratislava

Mgr. art. Katarína Karafová

Aktuálne podoby dokumentarizmu vo vizuálnom umení

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • Dátum a čas: 14. júna  2024 o 13,30
 • Miesto konania obhajoby: Nová Cvernovka (Zborovňa), Račianska 78, Bratislava

Mgr. art. Lucia Židek Gamanová

Vizuálna komunikácia v priestore

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • Dátum a čas: 17. júna  2024 o 13,00
 • Miesto konania obhajoby: Galéria Čin-Čin, Podjavorinskej 4a, Bratislava