Obhajoby dizertačných prác jún 2023

Obhajoby dizeračných prác v študijnom odbore Umenie a študijnom odbore Vedy o umení a kultúre v akademickom roku 2022/2023 – letný semester


Mgr. art. LUCIA ČARNECKÁ

Využívanie virtuálneho 3D priestoru a 3D technológií ako novej gramotnosti v umeleckej tvorbe
Testovanie nepredvídateľného

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • 2.  júna 2023 o 9,00
 • Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18. H-135

Mgr. art. PETRA ČÍŽKOVÁ

Anonymné materiály/ Adoptované stratégie. Akcelerácia spojenia technologických a sociálnych inovácií v umení

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • 2.  júna 2023 o 10,30
 • KUNSTHALLE BRATISLAVA, Nám. SNP 12

Mgr. art.  ADAM NOVOTA

Význam a rola utópie v súčasnom sociálne angažovanom umení

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • 2.  júna 2023 o 14,00
 • Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18. H-135

Mgr. art. JÁN SKALIČAN

Investigatívne prístupy v súčasnom umení

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe výtvarné umenie študijný odbor umenie
 • 2.  júna 2023 o 15,30
 • Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18. H-135

Mgr. art. JAKUB HUBA

Konflikt autonomizmu a heteronomizmu v estetickej koncepcii Marcela Prousta

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry študijný odbor vedy o umení a kultúre
 • 23.  júna 2023 o 9,00
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. 18, č. dv. H-135 

Mgr. art. MATÚŠ NOVOSAD

Nemecké maliarstvo 80  a 90 rokov: predchodcovia, nasledovníci, opozície

 • Obhajoba dizertačnej práce v študijnom programe dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry študijný odbor vedy o umení a kultúre
 •  23.  júna 2023 o 10,30
 • Vysoká škola výtvarných umení, Hviezdoslavovo nám. 18. H-135