Nový termín Doktorandského kolokvia I. pre prvý ročník je 3.7. (interné štúdium) a 4. 7. (externé štúdium).

Oznamy Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

 

Zmena termínu kolokvia je zanesená do Akademického kalendára na webe VŠVU.

 

Nový dátum kolokvia rovnako nahrádza s okamžitou platnosťou pôvodný dátum uvádzaný doposiaľ v Akademickom kalendári a v Bedekri.

 


 

Ďakujeme za pochopenie