Doktorandské kolokvium I. pre prvý ročník

Akademický rok 2022/2023

Nový termín doktorandského kolokvia I.:

  • 3.7. (interné štúdium)

  • 4. 7. (externé štúdium)

 


 

Nový termín kolokvia bol vyhlásený 4. júna 2023 a s okamžitou platnosťou nahrádza pôvodný termín (19. 6. – 20. 6. 2023), ktorý bol uvedený tu a v akademickom kalendári v Bedekri.