Nové pravidlá pri evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

Prezentácia v pdf na stiahnutie

PREZENTÁCIA_EUČ_2022_Zmeny a nové pravidlá v systéme evidencie umeleckej činnosti.

PDF, 2.08 MB

Ako spustiť záznam prezentácie

1. Spustíte aplikáciu Teams a prihlásite sa pod svojím školským kontom.

2. Na lište kliknite na záložku Tímy a zobrazia sa vám tie, do ktorých máte prístup.

3. Vyberiete si Evidencia PČ a UČ na VŠVU a v súboroch alebo v konverzácií nájdete záznamy z prezentácií.


Obrázok s postupom ako spustiť prezentáciu