Nová otvorená výzva na rezidenciu do Paríža

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje ďalšiu otvorenú výzvu na predkladanie prihlášok na umeleckú alebo výskumnú rezidenciu do Cité internationale des arts v Paríži. Výzva je určená pre doktorandky a doktorandov, absolventky a absolventov VŠVU rôznych zameraní - od výtvarného a úžitkového umenia, architektúry, dizajnu či reštaurovania, až po teoretické odbory.

Vďaka spolupráci VŠVU s partnermi v Paríži môže ďalší rezident alebo rezidentka aj tento rok vycestovať na trojmesačný umelecký či výskumný pobyt do medzinárodného centra Cité internationale des arts v Paríži. Rezidencia sa uskutoční od začiatku apríla do konca júna 2022. Rezident/ka získa finančný príspevok na pokrytie nevyhnutných životných potrieb, zatiaľ čo náklady na prenájom ateliéru, sprievodné poplatky a ostatné služby poskytované Cité budú taktiež pokryté v plnej miere. Po ukončení rezidencie sa rezident/ka bude prezentovať svojou tvorbou a výsledkami pobytu na výstave v Galérii Medium.

Okrem zaslanej prihlášky a príloh je podmienkou výberu ukončené štúdium alebo práve prebiehajúce doktorandské štúdium na VŠVU. Vek a výtvarná technika nie sú rozhodujúce - do otvorenej výzvy sa môžu prihlásiť výtvarní/é umelci/kyne, dizajnéri/ky, ako aj architekti/tky i reštaurátori/ky všetkých vekových kategórií.

V prípade záujmu je žiadateľ/ka povinný/á do 13. 2. 2022 zaslať nasledujúce dokumenty v anglickom jazyku na adresu cite@vsvu.sk:

  • Prihláška (na stiahnutie na webe)
  • Projekt rezidencie a motivačný list (max. 1 NS)
  • Portfólio
  • Artist statement (voliteľné)
  • Odporúčací list s dôrazom na kvality uchádzačky/uchádzača. List musí napísať osoba z externého prostredia VŠVU. (max. 1 NS)

Výberové konanie prebieha na základe podaných žiadostí a je dvojkolové. Prvé kolo sa uskutoční na VŠVU v rámci komisie zloženej z interných a externých členov a členiek. Druhé kolo prebehne v rámci Cité internationale des arts v Paríži.

V prípade otázok nás kontaktujte na .


Partneri:

Slovenská ambasáda v Paríži
Slovenský inštitút v Paríži
Cité internationale des arts


Projekt podporený Nadáciou Tatra banky.

Nadácia Tatrabanky – logo