Návšteva štátneho tajomníka Ministerstva školstva na VŠVU

Dňa 22. februára našu školu po prvýkrát navštívil Róbert Zsembera, štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. V rámci prehliadky školy na Drotárskej ceste navštívil naše ateliéry a stretol sa aj s pedagogickým personálom. Okrem iného vedeniu školy potvrdil finančnú participáciu ministerstva pri príprave projektovej dokumentácie ArtCampusu.

„Predstavitelia vysokej školy majú nielen smelé ambície, ale aj jasné plány, ako ešte viac pozdvihnúť kvalitu študijného či výučbového prostredia. Počas obhliadky priestorov vysokej školy som opäť raz cítil hrdosť na našich pedagógov a študentov, s ktorou sa stretávam aj na iných slovenských vysokých školách. Som rád, že som počas návštevy mohol pani rektorke a jej kolegom oznámiť, že rezort školstva sa bude finančne podieľať na vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorá pomôže urobiť Vysokej školy výtvarných umení pomyselný prvý krok pre zatraktívnenie jej priestorov na Drotárskej ulici,“ uviedol Róbert Zsembera. Štátny tajomník zároveň dodal, že vysoká škola úspešne získala inštitucionálnu akreditáciu.

1
1, 2024.
2
2, 2024.
3
3, 2024.
4
4, 2024.
5
5, 2024.
6
6, 2024.
7
7, 2024.

Foto: Facebook – Róbert Zsembera https://www.facebook.com/rzsembera

 

„Išlo o prvú oficiálnu návštevu zástupcov ministerstva školstva na akademickej pôde VŠVU, ktorú si za tie roky pamätám. Myslím si, že je to veľmi dobrý začiatok. Rozprávať sa o problémoch, ale aj úspechoch našej školy v kruhu našich partnerov, kolegov a študentov je vždy výnimočná situácia. Som presvedčená o tom, že toto je cesta, ako sa buduje dôvera medzi školou a ministerstvom, ako sa podporuje a dvíha vysoké školstvo na Slovensku,“ dodala Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení.

 


Zdroj: https://www.minedu.sk/robert-zsembera-vysoka-skola-vytvarnych-umeni-je-unikat-rezort-skolstva-jej-pomoze-pri-zatraktivneni-priestorov/