Letná škola Bratislava BAK

Medzinárodný, kolaboratívny, vzdelávací týždeň.

Bratislava BAK Summer School/Letná škola Bratislava je medzinárodný, kolaboratívny, vzdelávací týždeň, ktorého prvý ročník sa odohral v septembri roku 2018 v Bratislave v priestoroch VŠVU a Novej Cvernovky. Druhý ročník sa odohral v roku 2019 v LOMe. Letná škola v Bratislave je organizovaná v spolupráci s BAKom (basis voor actuele kunst) v Utrechte, zastúpeným Máriou Hlavajovou, Ateliérom VVV– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave zastúpeným doc. Martinom Piačkom a Dávidom Koronczim, Open Studiom zastúpeným Danielom Didom a v spolupráci s Kristínou Országhovou. Program pozostáva z prednášok a workshopov. Jeho snahou je priviesť dokopy medzinárodnú skupinu umelcov a umelkýň, aktivistov a aktivistiek, akademikov a akademičiek, teoretikov a teoretičiek, študentov a študentiek z rôznych oblastí kultúry a vzdelávania, ktorí a ktoré sa zaujímajú o kritické rozmýšľanie nad tým, akú úlohu v danej spoločenskej, politickej a ekonomickej situácii zastáva alebo by malo zastávať umenie a umelci a umelkyne. Ako sa spoločne prostredníctvom umenia môžeme snažiť pretvárať a predstavovať si svet okolo nás? Ako si prostredníctvom umenia môžeme predstavovať svet, ktorý by bol zložený z iných rovných spoločenských poriadkov? Hlavnými projektovými aktivitami je usporadúvanie workshopov, prednášok a diskusií. Tie sú prizvaní a prizvané viesť odborníci a odborníčky zo Slovenska a zahraničia a odohrávajú sa počas piatich intenzívnych vzdelávacích dní v Bratislave.

Číslo zmluvy: 20-343-03061

Typ:

Fond na podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD. /Katedra intermédií/

Obdobie:

2020