Informácie o priebehu letného semestra s pandemickými opatreniami

Milí študenti a študentky, doktorandi a doktorandky, pedagógovia a pedagogičky, v pondelok 21. februára začína výučba v letnom semestri akademického roka 2021/2022 na VŠVU.

Na základe súčasného pandemického obdobia bude výučba prebiehať nasledovným spôsobom:

  • Výučba v prípravných kurzoch, ateliéroch a odborných predmetov bude prebiehať prezenčne v budovách podľa rozvrhu.
  • Výučba kresby bude prebiehať prezenčne v budovách a miestnostiach podľa rozvrhu (vrátane študentov architektúry, ktorí budú mať výučbu kresby v kresliarni v budove na Drotárskej ceste 44)
  • Výučba teoretických predmetov bude prebiehať online formou ako doteraz. (Možnosť prezenčnej výučby od apríla v rámci seminárov a predmetov s malými skupinami do 30 osôb o prípadnej prezenčnej výučby vás budú informovať priamo pedagógovia predmetu.)

Režim vstupu do jednotlivých budov školy

  1. Pri vstupe do budov VŠVU je každý́ povinný́ si vydezinfikovať ruky a prekryť nos a ústa čistým a suchým rúškom.
  2. Do budov VŠVU nevstupuje osoba s príznakom infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom choroby COVID-19, ako sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti.
  3. V budovách sa dodržiava nosenie rúška.

Testovanie

  • MOM – testovanie na Drotárskej bude otvorené iba v utorok doobeda.

Pozitivita

  • V prípade pozitivity študenta/ky a pedagóga/ičky treba naďalej hlásiť na covid linku covid@vsvu.sk