Inaugurácia rektorky

Inaugurácia rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, doc. Mgr. Bohuky Koklesovej, PhD.

V stredu, 27. februára 2019 o 11:00 hod., sa uskutočnila slávnostná inaugurácia rektorky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, doc. Mgr. Bohuky Koklesovej, PhD. Inaugurácia sa konala v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty University Komenského v Bratislave. 

Prorektorom pre výskum a umeleckú činnosť sa stal prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prorektorkou pre štúdium doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorkou pre grantovú a projektovú činnosť doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová a prorektorom pre medzinárodnú spoluprácu doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.

Inaugurácia rektorky VŠVU
Inaugurácia rektorky VŠVU, 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
Predseda Akademického senátu VŠVU doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.
Predseda Akademického senátu VŠVU doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD., 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD.
doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
Inaugurácia rektorky VŠVU
Inaugurácia rektorky VŠVU, 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava, 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD.
doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD., 2019.
Autor média: Radovan Dranga.
Inaugurácia rektorky VŠVU
Inaugurácia rektorky VŠVU, 2019.
Autor média: Radovan Dranga.