Heimtextil 2021

Zámerom projektu prezentovať Vysokú školu výtvarných umení na medzinárodnom fóre s celosvetovou účasťou: Heimtextil 2021.

Je to veľtrh textilu vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Konkrétne budeme prezentovať Ateliér textilného dizajnu (ATD) Katedry textilnej tvorby (KTT) VŠVU formou inštalácie prác a prezentovaním projektov s využitím navrhovania textílii experimentálnou digitálnou formou, využitia nano vlákien v textilnom a obalovom priemysle a environmentálnym prístupom pri výrobe produktov. Cieľom je aj nadväzovanie kontaktov s priemyslom, inými školami a dôležitý je aj moment poznania noviniek, trendov farieb a textilu, ktoré sa prezentujú v rámci veľtrhu. Dôležitý je aj aktívny moment účasti študentov ako aktérov, nie len pozorovateľov. Cieľová skupina projektu sú študenti, ktorí prezentujú vlastnú práce, zúčastnia sa sprievodných workshopov a prednášok, ktoré budú súčasťou programu veľtrhu. Cieľovou skupinou je aj široká odborná i laická verejnosť, ktorej bude prezentácia ATD smerovaná. Podpora študentov generuje podporu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

V roku 2019 na Heimtextile sa naši študenti zaradili ako jedna zo 4 prvých škôl v rámci Heimtextilu a tak šíria dobré meno VŠVU.

Číslo zmluvy: 20-146-04354

Typ:

Fond na podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Jaroslava Frajová, doc. M.A. Mária Fulková /Katedra textilnej tvorby/

Obdobie:

2020