Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. art. Svetlany Fialovej, ArtD.

Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pozýva na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce vysokoškolskej učiteľky FaVU TU Košice Mgr. art. Svetlany Fialovej, ArtD.

Hviezdoslavovo nám. č. 18
miestnosť č. 135

Osobné univerzálnym

Prednáška sa uskutoční v odbore habilitačného konania Výtvarné umenie.