Galéria Medium – multifunkčné výstavné, kultúrne a vzdelávacie centrum

Zámerom projektu bolo výraznejšie prepojiť výstavný priestor Vysokej školy výtvarných umení - Galériu Medium s externým prostredím a ponúknuť širší záber v oblasti kultúrnych a vzdelávacích aktivít.

Úspešnou implementáciou projektu sme dosiahli zmenu štandardného výstavného priestoru na multifunkčný priestor, ktorý so zodpovedajúcim vybavením a infraštruktúrou omnoho flexibilnejšie reaguje jednak na potreby VŠVU, ale aj ponúka širokej verejnosti novú platformu pre ďalšie vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia.

Projekt bol podporený Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR

Obdobie riešenia:

2017

Zodpovedná riešiteľka:

doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová