Galéria MEDIUM 2020

Zámerom projektu je získanie podpory na rozvoj výstavných a edukačných aktivít Galérie MEDIUM.

Galéria Médium je z hľadiska polohy a priameho napojenia na Vysokú školu výtvarných umení výnimočným modelom galérie. Plní funkciu výstavného aj komunikačného priestoru s výtvarno-edukačným pozadím. Slúži ako miesto, kde študenti, pedagógovia VŠVU, odborná aj laická verejnosť rozvíjajú dialóg o dôležitej funkcii vizuálneho umenia a kultúry ako takej v spoločnosti.

Projekt č. 007VŠVU-4/2020

Typ:

Bratislavská regionálna dotačná schéma

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. Zuzana Lapitková

Obdobie:

2020