Dom umenia Piešťany. Architektúra Ferdinanda Milučkého.

Prezentácia tvorby mladých autorov, ktorí od roku 2019 fotograficky mapujú vybrané stavby F. Milučkého.

Cieľom kolektívnej výstavy, ktorá sa uskutoční v septembri 2020 je prezentácia tvorby mladých autorov, ktorí od roku 2019 fotograficky mapujú vybrané stavby F. Milučkého (Dom umenia, Pieštany; Krematórium, Bratislava) a následne ich transformujú do svojich projektov. Ide o zobrazenie ich aktuálneho stavu formou fotografického dokumentu (M. Hakár), videoprezentáciou, konkrétne krátkym filmom o zamestnancoch inštitúcií (P. Ščepková), alebo vytvorením porcelánovej série inšpirovanej stavbou a jej líniami (M. Stanová) ai.. Projekty budú vo finálnej podobe prezentované aj s diapozitívmi, ktoré hneď po realizácii nasnímal v 80. rokoch Ľ. Stacho, a tak bude mať divák možnosť porovnať súčasnú situáciu. Hlavným zámerom projektu je tak prezentácia nielen mladých autorov, ale aj kritické zobrazenie vzťahu spoločnosti k pamiatkam, či otvorenie otázok ako sa s architektonickými realizáciami narába. Výstava vznikne v spolupráci s nezávislou architektkou a aktivistkou Líviou Gažovou, ktorá pôsobí priamo v Piešťanoch. Súčasťou výstavy bude aj komentovaná prehliadka s kurátorkou a architektkou a katalóg s fotografiami. V roku 2020 Katedra fotografie a nových médií VŠVU bude oslavovať 30. výročie, a tak je nevyhnutná prezentácia aj mimo Bratislavy.

Číslo zmluvy: 20-143-00745

Typ:

Fond na podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Lenka Lindak Lukačovičová, ArtD. /Katedra fotografie a nových médií/

Obdobie:

2020