Dejiny a prax súčasného umenia

Nový dvojročný magisterský program v dennej forme štúdia odpovedá na dynamické premeny a nové globálne výzvy, ktorým čelí súčasné umenie v 21. storočí.

Program je určený tým študentom humanitných odborov, ktorí túžia prehĺbiť si svoje teoretické a praktické zručnosti v širokospektrálnej práci so súčasným umením. Na tento študijný program sa môžete prihlásiť už teraz.

Viac o študijnom programe sa dočítate v časti: Študijné programy

Viac o prijímacích pohovoroch sa dočítate v časti: Prijímacie pohovory magisterské štúdium