Dance Macabre

Cyklus prednášok o typografii a publikačnom dizajne

Dance macabre – Tanec smrti, je mierne ironicky názov cyklov prednášok zameraných na predstavenie práce najmä zahraničných profesionálov z oblasti typografie, dizajnu písma a publikačného dizajnu na Slovensku. Prednášky tvoria jednak podpornú formu vyučovacieho procesu pre študentov vizuálnej komunikácie ale sú určené aj pre odbornú a aj neodbornú verejnosť so záujmom o širšie kontexty grafického dizajnu. Cyklus nadväzuje na prednášky, ktoré sa konali v mesiacoch október a november 2019 v priestoroch Kabinetu pomalosti (Nová Cvernovka) v Bratislave a predstavovali slovenských a českých profesionálov v oblasti publikačného dizajnu a typografie. Hosťami boli napríklad Ján Čumlivski, Pavlína Morháčová, Ľubica Segečová, Michal Tornyai a ďalší. Cieľom prednášok je predstaviť teoretickú a praktickú časť tvorby grafického dizajnu formou priameho stretnutia s tvorcami svetového formátu. Spoluorganizátormi projektu je Slovenské centrum dizajnu a Múzeum dizajnu, s ktorými má katedra Vizuálnej komunikácie priamu spoluprácu. Pozvaní hostia sú: Studio Joost Grootens (Holandsko), Irma Boom (Holandsko), Kristyan Sarkis (Holandsko), Schick Toikka type foundry (Nemecko), Ludwig Übele (Nemecko), B42 publishes books (Francúzsko), Atelier Dyakova (GB), Letters from Sweden designs (Švédsko), Teo Tuominen (Fínsko)

Číslo zmluvy: 20-343-03050

Typ:

Fond na podporu umenia

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD. /Katedra vizuálnej komunikácie/

Obdobie:

2020