Článok v News in Conservation

Sme veľmi radi, že našim študentom z Katedry reštaurovania - Eve Videnskej a Marekovi Kockovi zverejnili článok vo významnom časopise IIC - News in Conservation.

Článok sa týka ich diplomovej práce z Ateliéru reštaurovania závesného obrazu a tabuľovej maľby pod vedením Ľuby Wehlend, akad. mal. ArtD. Obidvaja študenti pracujú na reštaurovaní barokovej olejomaľby na plátne vytvorenej Josephom Zanussi s názvom "Zázrak piatich bochníkov a dvoch rýb" (1775).

Okrem článku, ktorý nájdete na strane 10, časopis uverejnil fotografiu študentov pri práci v ateliéri na obálke.

Odkaz na pdf verziu článku

Odkaz na článok na stránke Issu.com