Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe

Predmetom projektu je vytvorenie slovensko-rakúskej výskumnej spolupráce k téme „Dizajn a inovácie“, v rámci ktorej budú spracované prvé výskumné témy a predstavia aktuálne výsledky výskumu. Do budúcnosti sa plánuje v rámci programovej oblasti vybudovať medzinárodne zosieťovaný think tank, ktorý sa bude venovať výskumu najnovších poznatkov z oblasti dizajnu a hľadal odpovede a riešenia na otázku, ako ľudia dokážu optimálne využiť súčasný technický pokrok vyplývajúci z digitálnej revolúcie a ako sa môže vyvarovať predvídaľných problémov. 

Riešiteľský kolektív:

doc. Mgr. art. Marcel Benčík ArtD., Mgr. art. Juraj Blaško ArtD., doc. Mgr. art. Sylvia Jokelová, Mgr. art. Marián Laššák ArtD., doc. Mgr. Miroslav Debnár, doc. Ferdinand Chrenka, akad. soch., Mgr. art. Petra Rybánska, prof. Júlia Sabová akad. mal., doc. M.A. Blanka Cepková, doc. M.A. Mária Fulková, Dipl. des. Zuzana Šebeková ArtD.

Popis projektu:

Partnerskými organizáciami v projekte sú odborné inštitúcie pre dizajn a úžitkové umenie – v Bratislave Slovenské centrum dizajnu (SCD) a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU), vo Viedni MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst a Die Angewandte – Universität  für angewandte Kunst vo Viedni. Projekt podporujú šiesti strategickí partneri (na slovenskej strane Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia Cvernovka, na rakúskej strane Austrian Institute of Technology, Kunsthalle Wien a Architekturzentrum Wien).   V SCD sa v rámci projektu zriadi nové Výskumno-vývojové oddelenie, v rámci VŠVU sa do projektu zapoja katedry Dizajnu a Textilnej tvorby, rakúski partneri budú pre spoluprácu využívať existujúce štruktúry (oddelenie „Social Design“ na Die Angewandte; v MAK-u oddelenie  „Design und digitale Kultur“, ktoré bude rozšírené o výskumné témy).

V rámci projektu budú zamestnaní alebo prijatí na dohody o pracovnej činnosti  odborníci (4 úväzky), ktorí budú spolupracovať a viesť vo vytvorených odborných tímoch dialóg s výskumníkmi dizajnu a expertmi z iných disciplín. Vzájomná komunikácia bude prebiehať popri využití moderných komunikačných technológií aj cez workshopy, panelové diskusie a konferenciu expertov.

Zvláštna pozornosť bude v projekte venovaná sprostredkovaniu spoločných výskumných tém a výsledkov z nej. Za týmto účelom budú využité už existujúce komunikačné a prezentačné formáty partnerov. V roku 2019 sa bude Vienna Biennale 2019 po prvýkrát odohrávať aj v Bratislave a motivovať tak verejnosť v rámci celého programového územia zaoberať sa témou „Design & Innovation“.

Výstupy z projektu: https://www.scd.sk/?wpd

logo_interreg

Typ projektu:

Interreg V-A SK – AT 2014 – 2020

Obdobie:

1. 7. 2018 – 30. 6. 2020

Projekt ukončený