Ceny rektorky 2020/2021

Uverejňujeme zoznam našich tohtoročných absolventiek a absolventov, ktoré/í získali Cenu rektorky za svoje diplomové práce, ako aj mimoriadnu cenu za projekt prínosný pre VŠVU. Zoznam je doplnený o zdôvodnenia výberu rektorky Bohunky Koklesovej.

Petr Baďura

Ateliér Transport dizajn, Katedra dizajnu

„Rozhodla som sa Vám udeliť cenu rektorky za Vašu diplomovú prácu, ktorou formulujete víziu o budúcnosti mestskej mobility. Na Vašej práci som ocenila nielen tvarové riešenie návrhu auta, jeho vnútorného priestoru, ale aj riešenia spojené s udržateľným životom na základe Vášho konceptu integrovanej mobility v urbánnom prostredí.“

Diplomová práca Petra Baďuru

Michal Golák

Ateliér Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre, Katedra Socha, objekt, inštalácia

„Svojou diplomovou prácou ste ma presvedčili o tom, aké dôležité je venovať sa periférii, miestam poznačeným industriálnym znečistením, zanedbaním a núdzou. Vaša inštalácia nesie mnohé prvky environmentálnej naliehavosti a myslím si, že ste vykročili správne a takéto témy budú stále viac a viac rezonovať v umeleckej praxi.“

Diplomová práca Michala Goláka

Kristína Ligačová

Ateliér Sklo, Katedra úžitkového umenia

„Keď som vošla do sklárskeho ateliéru, vedela som, že Vám musím udeliť cenu rektorky. Bez toho, aby som si niečo o Vašej práci prečítala, alebo Vás osobne poznala. Vaša subtílna inštalácia sklenených žalúzii je výnimočná, pretože dokáže vo svojej jednoduchosti ponúknuť viaceré kontexty a široké interpretačné možnosti.“ 

Diplommová práca Kristíny Ligačovej

Kvet Hoa Nguyen

Ateliér fotografia, realita, konštrukcia, Katedra fotografie a nových médií

„Rozhodla som sa Vám udeliť cenu rektorky za Vašu diplomovú prácu, ktorá pojednáva prostredníctvom fotografickej inštalácie o minoritnej skupine obyvateľstva. Oceňujem, že ste k tejto problematike nepristúpili prostredníctvom dokumentárnej fotografie, ale aktívne pracujete s fotografiou ako kľúčovým médiom súčasného umenia.“

Diplomová práca Kvet Hoa Nguyen

Michal Šumichrast

Ateliér grafiky, Katedra grafiky a iných médií

„Nestáva sa príliš často, že by študenti našej školy pracovali s humorom, vtipom a absurditou. Vám sa to vo Vašej diplomovej práci podarilo a ja osobne oceňujem vašu schopnosť vizualizovať naratív, v ktorom spájate tradičné slovenské zvyky s konzumnou kultúrou, ale inými historickými, či globálnymi kontextmi.“ 

Diplomová práca Michala Šumichrasta

Stanislav Macko

4. ateliér, Katedra maliarstva

„Na Vašej diplomovej práci som ocenila Vaše maľby, ktoré súvisia s hľadaním vzťahov medzi maliarskou štruktúrou a architektúrou priestoru. Vnútorný priestor malieb ste dosiahli invenčnou kombináciou kladenia čistých plôch na plátno spolu s rozmaľovanými fragmentmi.“

Diplomová práca Stanislava Macka

Kristína Uličná

Ateliér Písmo, Katedra vizuálnej komunikácie

„Na Vašej diplomovej práci oceňujem jej spracovanie vo forme knižnej publikácie, v ktorej veľmi inovatívnym spôsobom sprostredkúvate rôzne spôsoby spolupráce  v oblasti vizuálnej komunikácie. Vašu publikáciu som si prešla viackrát a vždy si v nej nájdem nové podnety, ktoré sú hodnotné a inšpiratívne.“ 

Diplomová práca Kristíny Uličnej

Viktor Kováč

mimoriadna cena za Digitálny prieskum.

„Rozhodla som sa Vám udelením mimoriadnej ceny rektorky poďakovať za Váš nápad a realizáciu Digitálneho prieskumu. Realizovali ste ho v čase pandémie, keď bola škola zatvorená a študenti nemohli verejne prezentovať svoje semestrálne práce. Musím povedať, že ste školu podržali v čase krízy, urobili ste niečo mimoriadne pre svojich spolužiakov. A za to Vám patrí naša vďaka.

Mimoriadna cena za Digitálny prieskum