Cena profesora Jozefa Lacka

Videoherný priestor: diplomová práca ocenená za najpozoruhodnejšie vizionárske kvality návrhu v aktuálnom ročníku Ceny profesora Jozefa Lacka. Záverečná práca Viliama Jankoviča, absolventa Katedry architektonickej tvorby VŠVU, z výberu poroty celoštátnej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu absolventov a absolventiek architektonických škôl.

Účelom diplomovej práce je rozoberať uchopenie architektúry v oblasti virtuálnych médií a herného dizajnu. Skúmať, čo architektúra vo virtuálnom priestore, alebo priamo vo videohre znamená. Čo dokáže virtuálny priestor prostredníctvom architektúry ponúknuť, alebo naopak, o čo nás oberá. Nazrieť a oboznámiť sa s témou priestoru a jeho zobrazovania v tejto oblasti a hľadať spoločné znaky, odlišnosti, prípadne limity.

Teoretická práca plynulo nadväzuje na prácu praktickú, ktorá sa zaoberá nekonvenčným priestorom, hernou mechanikou a navigáciou. Autor pracuje so zaujímavými princípmi narušenia prirodzeného vnímania priestoru a zmazania možnosti tradičnej orientácie. Silným momentom sa stáva "Neskutočnosť", ktorá sa však riadi jasnými a logickými princípmi.

Za podnetnosť a osobitosť práce v teoretickej rovine a jej transformáciu do virtuálneho priestoru sa porota Ceny profesora Jozefa Lacka rozhodla práci Viliama Jankoviča udeliť odmenu PRO FUTURO.

Viac informácií, ako aj teoretickú diplomovú prácu nájdete na stránke archinfo.sk