Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia. Akcie Alexa Mlynárčika.

Andrea Euriger-Bátorová

Vydavateľ: Slovart, VŠVU

Rok vydania: 2011

ISBN: 978-80-556-0438-1

Uvedená kniha sa venuje bielym miestam slovenského alternatívneho umenia, ktoré neboli doteraz v domácich teoretických prácach dostatočne spracované. Kniha obsahuje rozsiahly, podrobný výskum a dokumentáciu témy akčného umenia na Slovensku v 60-tych a 70-tych rokoch 20. storočia.

Autorka skúma a analyzuje vznik a vývoj alternatívnych tendencií, pričom rozoberá diela umelcov ako Peter Bartoš, Július Koller, Alex Mlynárčik, Vladimír Popovič, Jana Želibská či Milan Adamčiak. Ide nielen o ojedinelú precíznu dokumentáciu slovenského akčného umenia, ale aj o rozbor situácie v kultúre v bývalom Československu v pohnutých 60-tych rokoch, v ktorých spoločensko-politické podmienky priamo vplývali na formovanie alternatívneho a neoficiálneho umenia. Rovnako obsahuje kniha komparatívne štúdie so „západným“ akčným umením (Allan Kaprow, Wolf Vostell atď.)

Akčné umenie na Slovensku v 60. rokoch 20. storočia – obálka publikácie