Absolventská prehliadka

Primárnym cieľom projektu je verejná prezentácia a medializácia absolventských prác mladých módnych dizajnérov pred širokou laickou aj odbornou verejnosťou, ako aj prezentácia tvorby Ateliéru odevného dizajnu, Vysokej školy výtvarných umení.

Nakoľko je proces prípravy módnej prehliadky súčasťou edukačného procesu v Ateliéri odevného dizajnu a jednou z podmienok pre ukončenie štúdia je taktiež zámerom projektu podpora odborného rastu študentov a profesionalizácia nie len ich tvorby, ale aj ich produkčných aktivít a prezentácií. Absolventská módna prehliadka každoročne prináša prehľad originálnej autorskej tvorby najnovšej generácie módnych návrhárov, pričom im napomáha a stáva sa ich odrazovým mostíkom pre ich profesionálnu kariéru v oblasti odevného dizajnu.

Zmluva č. 2019diz136

Typ:

Nadácia Tatra banky, program Viac dizajnu

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. art. Barbora Peuch, ArtD., Katedra textilnej tvorby

Obdobie:

2020