Andrea Pézman – Tri zastavenia

Výstava Tri zastavenia prináša v ľahko retrospektívnom výbere tri etapy tvorby A. Pézman.

Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky


Kurátorka: Silvia L. Čúzyová


Vizuálna umelkyňa a grafička Andrea Pézman (1975) patrí k strednej generácii súčasnej voľnej grafickej tvorby na Slovensku. Experimentovanie s médiom i materiálom sú v jej tvorbe v konfrontácii a súčasne v symbióze s tradičnými grafickými technikami. Nedeje sa to však primárne, ako zámer, ale sekundárne, na pozadí jej dominantného umeleckého cieľa. Jej diela disponujú subtílnou poetikou, jemnosťou formy a konceptuálnym jadrom, čo ju stavia do pomyselnej kontra pozície k expresívnejším a naratívnym polohám súčasnej slovenskej grafiky. Výstava Tri zastavenia prináša v ľahko retrospektívnom výbere tri etapy tvorby A. Pézman. Divák tu môže absolvovať pohyb v časopriestore autorkinho tvorivého uvažovania - čím vyššie v galérii vystúpi tým hlbšie do minulosti sa dostane. K najstarším vystaveným prácam patria autorské knihy Bird Flying (2001), Komunikácia (2003) a KÓD-ex (2005). Ústrednou časťou výstavy je nový cyklus s názvom Rána... Bol vytvorený v roku 2020 v rámci improvizovaných home-office podmienok, kedy umelkyňa nemala prístup do svojho ateliéru. Z hľadiska technológie, materiálu a výrazu ide o odlišné smerovanie ako doteraz. Nie je tu prítomný grafický princíp tlače, matrice a výtlačkov. Diela vznikli exponovaním svetlocitlivej vrstvy nanesenej na podklad a každé z nich je neopakovateľným unikátom. Veľkoformátové i menšie diela sú realizované technikou kyanotýpie a celok dopĺňa videoprojekcia, ktorá je záznamom z performancie (Rozlúčka s otcom, 2020).    

Andrea Pézman je absolventkou grafických ateliérov prof. Dušana Kállaya (2005 - Mgr. art.) aj prof. Róberta Jančoviča (2018 - ArtD.) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde dnes pôsobí ako pedagogička. V rámci tvorby sa zúčastnila mnohých workshopov a vystavovala na mnohých miestach doma i v zahraničí. Za autorské knihy Bird Flying a Komunikácia získala v rokoch 2001 a 2004 ocenenia Najkrajšia kniha Slovenska. Jej dielo  3D >html< (nekonečná kniha) sa dostalo v roku 2012 do výberu 50 najlepších európskych autorských kníh, v rámci projektu Artists´ Book on Tour – Artist Competition and Mobile Museum vystaveného v Rakúskom múzeu úžitkového umenia (MAK) vo Viedni, v Medzinárodnom centre grafiky (MGLC) Ljubljane, v Národnej technickej knižnici v Prahe, a bolo zakúpené do viacerých zbierok (Mead Art Museum at Amherst College - USA,  Rakúske múzeum úžitkového umenia - Rakúsko Galéria mesta Bratislavy, Turčianska galéria Martin).