Peniaze nikdy nespia: Matúš Maťátko a Filip Sabol

Výstava absolventov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

 

Galéria NBS;

Národná banka Slovenska - prízemie

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

otvorené každý pracovný deň

 


 

Aktuálna výstava „Peniaze nikdy nespia“ v Galérii NBS počas mesiacov september a október 2022 prezentuje najnovšie diela umeleckého tandemu v zložení Matúš Maťátko a Filip Sabol. Táto výstava je voľným pokračovaním autorskej dvojice Maťátko & Sabol, ktorí sa prezentovali spoločnou výstavou aj minulý rok zo sériou diel nazvanou “Break the wall“. V tomto vizuálnom projekte skúmajú možnosti zhmotnenia snov ulice a ich následného pretavenia do pop-artových diel a zároveň tak aj zhodnotenia svojej kreatívnej činnosti, ktorá hravým/sofistikovaným spôsobom no predovšetkým zrozumiteľným jazykom pre všetky vrstvy spoločnosti, poukazuje na problematiku súčasnej postkapitalistickej spoločnosti, kde stále hrá dôležitú rolu kapitál či informácia.

Obaja autori,  Maťátko aj Sabol patria ešte do generácie, ktorá vyrastala čerstvo po páde socialistického režimu v novom spoločenskom zriadení divokých 90´. Táto generácia sa narodila už do „nového sveta“, do nových pomerov v spoločnosti, v ktorej neplatili uhladené pravidlá, ale dravosť a vynaliezavosť, aj ako legálne obísť platné zákony a ukoristiť čo najväčší podiel majetku v procese privatizácie, teda prevode štátneho majetku do súkromných rúk práve rodiacej sa novej kapitálovej vrstvy. Zákonite prišlo k roztváraniu nožníc medzi vzďaľujúcimi sa vrstvami bohatých a chudobných. S týmto procesom prišla aj reštrukturalizácia podnikov, v horšom prípade ich zánik v podobe likvidácií závodov/fabrík spojenej s hromadným prepúšťaním zamestnancov. Tak sa spustil vír negatívnych dopadov počas prechodu z centrálne riadeného hospodárstva na trhovú ekonomiku, ktorú ovláda neviditeľná ruka dopytu a ponuky. Začali sa tak objavovať dovtedy nevídané spoločenské javy v podobe bezdomovectva, nezamestnanosti, exekúcií, drogovej závislosti, ako aj vznik podsvetia s organizovanou kriminálnou činnosťou. To všetko s najnovšími výdobytkami techniky a vedy, bežne dostupnej na západnom trhu vytvorilo farebný no zároveň i kontrastný kokteil postmodernistického života v postkapitalistickej spoločnosti v postsocialistických krajinách bývalého ostbloku. Autori tak vytvorili ideálny svet, ktorý dokonale reflektuje klady i zápory tohto nového spoločenského zriadenia, ktoré všetci žijeme už dlhšie ako tretiu dekádu a ponúkajú tak idealizovaný pohľad na našu obklopujúcu súčasnosť. Autorský tandem obratne narába s pop-artovým vizuálnym jazykom, tvoreným plošnou, no živelnou maľbou so žiarivou farebnosťou a s digitálnou pixelovou estetikou počítačových hier 80. a 90. rokov minulého storočia, prešpikovanú symbolickými odkazmi, ktoré poukazujú na viacvrstevné významové roviny ich diel. Obaja autori vychádzajú z podobného mestského prostredia, ktoré ich výrazne formovalo a vo svojej tvorbe sa často vracajú k svojim osobným skúsenostiam, ktoré sú pre autenticitu v autorskej tvorbe kľúčové. Obidvaja umelci ovplyvnení komunitou graffiti a rapu nultých rokov, sídliskovými pouličnými gangmi, či divokým prostredím, v ktorom vyrastali, no medzičasom ho už opustili a snažia si nájsť „svoje“ miesto v tomto zložitom a nevyspytateľnom svete. Zároveň ich tvorba mapuje socioekonomické zmeny v spoločnosti za posledné tri dekády, takže kritická reflexia našej postkapitalistickej spoločnosti v ich dielach je zjavná.

 


 

Kurátor výstavy: Mgr. Andrej Jaroš

Viac informácií na https://nbs.sk/o-narodnej-banke/vystavy/peniaze-nikdy-nespia.

 

Matúš Maťátko (*1984)

vyštudoval VŠVU, ateliér voľnej grafiky a ilustrácie u prof. Dušana Kállaya. Venuje sa veľkoplošnej grafike, ilustrácii, soche a maľbe. V r.2012 sa predstavil na 4 výstavách v Japonsku. V r.2016 absolvoval výtvarnú stáž na Bali (Slowpunch). Vo verejnom priestore realizoval veľkoplošné maľby v areáli 4D gallery v GA, „Anjelov“ na Mariánskej ulici v Bratislave, vo foaje Novej Cvernovky (Džin z fľaše je vypustený…) a mural „Zrodenie“ na Jakubovom námestí v Bratislave. Na festivale Pohoda a Socha a Objekt prezentoval monumentálne súsošie Za večnú slávu. Jeho posledný sólo projekt Biela – modrá – červená epopej bol vystavený v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Aktívne tvorí a vystavuje na Slovensku aj v zahraničí od roku 2007.

 

Filip Sabol (*1989)

vyrastal v graffiti komunite v Bratislave nultých rokov, jeho práca vyplýva z jazyka mesta a ľudí v ňom žijúcich, v súčasnej digitálnej dobe. V dobe, kedy sú digitálne médiá pre človeka už úplne dostupné a prirodzené, digitálny svet sa prelína so svetom skutočným, vzniká “glitch”, ktorý človeka pohlcuje. Sabol komunikuje odkaz prostredníctvom obrazového jazyka súčasnosti, no formuluje ho analógovou rukodielnou maľbou, v jej materialite a nedokonalosti. Využíva obraz ako displej, ktorý je komunikačným médiom, nositeľom informácie, vyžaruje svetlo a navádza z tohto “glitchu“ von.