Kniha v knihe

Prehliadka knižných projektov študentov Ateliéru ilustrácie a grafiky VŠVU

Plagát k výstave Kniha v knihe