V zimnom semestri pripravoval naše vizuály študent Daniel Tichý

Každý semester dávame možnosť jednej študentke alebo jednému študentovi z Katedry vizuálnej komunikácie absolvovať stáž, v rámci ktorej pripravuje vizuály a podklady pre školské akcie a oznamy. V zimnom semestri 2022/2023 ju absolvoval Daniel Tichý.

Za plagátmi a vizuálnymi podkladmi pre Deň otvorených dverí, Zimný prieskum, ale aj oznamy k prijímačkám, ktoré ste minulý semester mohli vidieť online alebo priamo na škole, stojí náš študent z KVK. Daniel Tichý je aktuálne v záverečnom magisterskom ročníku v Ateliéri Identita u prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. Vo svojej diplomovej práci sa venuje možnostiam merchu a niečo pripravuje aj pre VŠVU.

 

Daniel Tichý
Daniel Tichý, 2022.
Daniel Tichý
Daniel Tichý, 2022.
Daniel Tichý
Daniel Tichý, 2022.
Daniel Tichý
Daniel Tichý, 2022.
Daniel Tichý
Daniel Tichý, 2022.
Daniel Tichý
Daniel Tichý, 2022.
Daniel Tichý
Daniel Tichý, 2022.

O svojej tvorbe na škole aj mimo nej hovorí:

„Som grafický dizajnér zameriavajúci sa na vizuálnu identitu, merch dizajn a sociálne siete. Na dizajne ma fascinuje schopnosť vyjadriť skutočný pocit prostredníctvom neverbálnych prostriedkov, čo je princíp, ktorý sa snažím vo svojej práci kultivovať. Okrem môjho 9-5 sa momentálne venujem v mojej DP extenzii vizuálnej identity VŠVU, ktorú chcem dosiahnuť formou tvorby rôznych médií merchandisu."

Danielovu tvorbu si môžete pozrieť na Behance alebo na Instagrame.