Prezentácie a diskusie k výstave Radikálna ochrana: Igor Machata a Mária Michalič Kusá

Výstava Radikálna ochrana predstavuje prípadové štúdie súčasných architektonických projektov zo zahraničia. Sprievodné prezentácie / diskusie majú za úlohu predstaviť projekty a témy súvisiace s radikálnou ochranou z lokálneho kontextu.

***viac o výstave***


Kde?

  • Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

V rámci sprievodného programu sa predstavia:

  • streda 24.4.2024

    • 18:00 / Igor Machata - Radikálna ochrana, prezentácia k výstave

    • 18:30 / Mária Michalič Kusá - Transformácia SNG v Bratislave a Múzea SNR v Myjave

 

Ďalšie prednášky a diskusie k výstave Radikálna ochrana v Galérii Medium sa budú konať aj vo štvrtok 25.4. o 18:00 - s Benjamínom Brádňanským a Petrom Lényim.

Srdečne pozývame - vstup je voľný!

 


 

  • Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.
  • Tento projekt vznikol s finančnou podporou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.