Michaela Rapavá: Finding Lines

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy do Galérie MEDIUM 12. júla od 18:00!

Miesto: Galéria MEDIUM, Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava


 

Michaela Rapavá pomyselne prekračuje hranice medzi objektom, kresbou a záznamom akcie. Spojením prvkov z daných konceptuálnych teritórií týchto troch medií sú výsledkom dvojrozmerné sochy dynamizmu ľudského tela vyvedené uhľom na sadrokartónové plochy. Podoby uhlových stôp sú procesuálne, rodené telesnou meditáciou a intencionálne zotrvávajú v stave nedokončenosti. Zdanlivú absenciu tela, ktoré pracuje v pozadí ako konceptuálný kľúč, sprítomňujú pocitovo chronologické naratívy.

 

Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj. Mediálnym partnerom Galérie MEDIUM je portál Artalk.cz.