Komentovaná prehliadka k výstave CRITICAL DE?!GN s Katarínou Balážikovou

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku k medzinárodnej skupinovej výstave CRITICAL DE?!GN: Designers Troublemakers s kurátorkou Katarínou Balážikovou, ktorá sa uskutoční v piatok 16. septembra 2022 o 18:00 v bratislavskej Galérii MEDIUM. Výstavu máte možnosť navštíviť v piatok poslednýkrát a rozhodli sme sa predĺžiť naše otváracie hodiny 16.9. do 22. hodiny.

 

Medzinárodná výstava CRITICAL DE?!GN / Designers troublemakers hovorí o kritickom dizajne ako o advokátovi zmien. Pozícia dizajnéra sa v dnešnej mediálnej spoločnosti a vplyvom štúdií dizajnu mení. Jeho pole pôsobnosti je oveľa širšie - dizajnér nemusí slúžiť iba trhu, sám si môže vyberať obsahy, ktoré chce komunikovať. Dizajn, ktorý vytvárame, už nie je iba nástrojom, je aj nositeľom správ a sám sa stáva dôležitým posolstvom a reflexiou doby, v ktorej žijeme.

 


David Březina, Zuzana Kubíková, Eupnea, projekt Openeon
David Březina, Zuzana Kubíková, Eupnea, projekt Openeon, 2009.
Autor média: Ján Šipöcz.

 

Výstava prezentuje výber textov a kľúčových projektov domácich a zahraničných autorov z blogzinu Critical Daily, na ktorých ilustruje rozličné metódy kritického dizajnu. Inštalácia samotných textov a obrazovej dokumentácie v priestore dáva do popredia pozadie projektu a kritický prístup autorov namiesto finálneho dizajnu ako výstupu projektu. Divák je tak nútený čítať a nie len vnímať estetickú rovinu vystavených diel.

Webová stránka www.critical-design.com, vytvorená pri príležitosti výstavy a medzinárodného sympózia Designers Troublemakers, je popudom k interaktívnej participácii a ponúka priestor pre dizajnérov spolupodieľať sa na zmapovaní týchto metodologických prístupov. Výstava nie je len pre dizajnérov, ale láka aj kriticky zmýšľajúce publikum, ktoré sa zaujíma o dizajn ako disciplínu formujúcu náš súčasný svet.

 


 

Organizátor:

  • Open Design Studio

Partneri projektu:

  • Critical Daily,
  • A4 - Priestor súčasnej kultúry,
  • Galéria Medium,
  • Open Design Network,
  • UROBOROS Festival

Finančná podpora:

  • Fond na podporu umenia,
  • Nadácia mesta Bratislava,
  • Bratislavský samosprávny kraj

 


www.critical-design.com