UMENIE DNES: diskusia k trienále Dom umenia II

Čo je dnes umenie a kto je vlastne umelcom? Dokážeme to povedať? Kto to určuje? Ako sa presadiť? Potrebuje dnešok vôbec ešte umenie?

Kapelová diskusia dom umenia II

Kde?

Kedy?

  • 3. 10. v 17 hodin

    • vstup zdarma

 


Diskusia:

Diskusia na tému Postavenie umelcov v súčasnej spoločnosti s autormi naprieč umeleckými disciplínami - Martin Čada (výtvarné umenie), Jana Kapelová (výtvarné umenie), Radovan Král (herec Mestského divadla Zlín), Lenka Loch (dizajn), Vojtěch Szabó (hudobník, akordeonista) a Jonáš Vacek (filmový a reklamný priemysel).

Večerom bude sprevádzať Jakub Vilímek, redaktor a moderátor DVTV.

 

Viac informácií