Ľahké vs. konvenčné konštrukcie

Výstava „Lightweight vs conventional structures“ predstavuje výber študentských prác pod vedením doc. Sabah Shawkata  a jeho vlastných autorských prác fyzických modelov z odboru ľahkých a konvenčných konštrukcií.

Vernisáž: 2. 3. 2020 vo foyeri FA STU od 18.00 hod.
Kurátor: Sabah Shawkat

„Architekti a inžinieri sú vykonávateľmi služieb, ktoré majú zužitkovať duševné vlastníctvo predošlých generácií. Skúmajú, zdokonaľujú a objavujú. Sú tvorcami nových priestorov, foriem a konštrukcií, ktoré neustále vylepšujú. Táto kreatívna činnosť spája architektov a inžinierov na ich ceste za umením stavby“  prof. Frei Otto

Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures
Lightweight vs conventional structures

Ľahké konštrukcie predstavujú jednu z populárnych architektonických foriem dnešného staviteľstva a dizajnu. Oslovujú predovšetkým svojim netradičným riešením a výnimočným tvarom. Koncept ľahkých konštrukcií je mimoriadne zaujímavý pre potreby architektov alebo dizajnérov z pohľadu hľadania formy (Form Finding). K hlavným plusom ľahkých konštrukcií patrí ich ľahkosť, vzdušnosť a obrovská flexibilita.

 Oproti tradičným konvenčným konštrukciám umožňujú jednoduchšie prekrytie veľkých rozpätí s minimálnym množstvom podporných prvkov. ďalšou významnou výhodou je ich dizajnová variabilita, ktorá poskytuje takmer neobmedzené možnosti pre hľadanie originálnych a elegantných foriem.

Špecifikom v návrhu ľahkých konštrukcií je fakt, že výsledkom tvarovej analýzy (procesu hľadania tvaru) sú plochy zakrivené v dvoch smeroch, ktoré sú z estetického hľadiska všeobecne pozitívne hodnotené a v stredoeurópskom priestore predstavujú veľmi netradičnú formu oživenia verejnej architektúry. Keďže však v mnohých praktických prípadoch vo svete tvoria ľahké a veľkorozponové konštrukcie jedinú obalovú vrstvu objektov (tzv. structural skin) jej úlohou je okrem estetických kritérií spojiť architektonickú, statickú aj fasádnu funkciu a navyše zabezpečiť príjemné vnútorné prostredie budovy. 

Tento krok v sebe spája úlohu architekta a inžiniera čím prirodzene vyvodzuje požiadavku na multidisciplinárnu kvalifikáciu dizajnéra. Zjednotenie úlohy architekta a inžiniera v oblasti navrhovania ľahkých konštrukcií je aktuálnym trendom na špičkových zahraničných pracoviskách a je známe pod pojmom „Archineer“.

V súčasnej Slovenskej praxi je možné pozorovať dva nelichotivé fenomény a to veľmi nízku kvalitu zrealizovaných konštrukcií a outsourcing komplexných dizajnérskych a inžinierskych úloh do zahraničia. Hlavným prínosom tejto výstavy má byť odborná diskusia a podpora inovatívnych spôsobov navrhovania na domácej akademickej pôde. 

Sabah Shawkat

Viac informácií:
https://sk.pinterest.com/seroomafad/
https://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-architektonickej-tvorby/inziniersky-kabinet/
Foto: Tensegrity structure  „Hashtag“ , Sabah Shawkat 2019