Kristína G. Rypáková získala Fulbrightovo štipendium

Srdečne gratulujeme našej kolegyni, pedagogičke z Katedry architektonickej tvorby Kristíne G. Rypákovej, ktorá získala prestížne Fulbrightovo štipendium na jej výskumný a pedagogický pobyt v Spojených štátoch amerických.

 

Kristína G. Rypáková je absolventkou viedenskej Die Angewandte, kde v roku 2013 ukončila s vyznamenaním magisterské štúdium v odbore architektúra (Studio Wolf Prix - Coop Himmelb(l)au a Hani Rashid - Asymptote Architecture). Od roku 2013 vyučuje na Katedre architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a zároveň spolupracuje s architektonickými ateliérmi vo Viedni. V roku 2020 na VŠVU v Bratislave úspešne obhájila dizertačnú prácu na tému „Ne/matematické prototypy a typológie“, v ktorej skúmala spôsoby matematizácie architektúry a jej zápisov vo vzťahu ku generatívnym postupom navrhovania architektúry a v súvislosti s jej vytváranou formou. Na jeseň v roku 2020 sa stala taktiež súčasťou pedagogického tímu novovzniknutého študijného programu Digitálne umenia (VŠVU).

V rámci Fulbrightovho štipendia bude Kristína pôsobiť na Harvard Graduate School of Design v Bostone a venovať sa skúmaniu vzťahov medzi architektúrou, matematikou a počítačovou vedou v kontexte súčasných komplexných architektonických foriem s použitím AI a nových technológií prototypovania. 

 

Okrem Kristíny G. Rypákovej získala tento rok Fulbrightovo štipendiu aj naša ďalšia kolegyňa Olja Triaška Stefanović, ktorá je momentálne na Parsons School of Design v New Yorku na výskumnom a pedagogickom pobyte. Viac si o jej projekte a tvorbe môžete prečítať tu: https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/Y7veB1Ob/olja-triaska-stefanovic-ziskala-fulbrightovo-stipendium/

 

Viac o Fulbrightovom štipendiu a tohtoročných štipendistoch nájdete tu: https://www.fulbright.sk/grantees

 


Foto kredit: MG