Dodatočné bakalárske prijímačky

Ešte stále máte možnosť prihlásiť sa na bakalárske štúdium na VŠVU s nástupom budúci akademický rok! Ak máte záujem študovať Architektúru, Maliarstvo alebo Sochárstvo, prihlášku môžete zaslať do 20. mája 2024.


Dôležité termíny:

 

  • od 21. 3. 2024 do 20. 5. 2024 – termín podania prihlášky
  • do 20. 5. 2024 – zaplatiť poplatok za prihlášku
  • do 21. 5. 2024 – odoslať prihlášku a prílohy poštou
  • do 30. 5. 2024 do 16.00 hod - odoslať domáce práce - prvé kolo prijímacieho konania
  • 1. kolo: 3. – 6. 6. 2024 – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 30. 5. 2024, 16:00 na https://ulozisko.vsvu.sk/
  • 12. 6. 2024 – uchádzačom, ktorí postúpia do 2. kola, bude doručené oznámenie o postupe do 2. kola a pozvánka s inštrukciami k 2. kolu
  • 2. kolo - prebieha prezenčným spôsobom a trvá dva dni: 27. – 28. 6. 2024 – uchádzači počas 2 dní (celé 2 dni) pracujú na úlohách

 


Chcete študovať maliarstvo?

Chcete študovať architektúru?

Chcete študovať sochárstvo?

 


Všetky informácie k dodatočným prijímačkám:

 

 

  • V prípade špecifických otázok o prijímačkách alebo štúdiu na VŠVU môžete kontaktovať poradcu pre uchádzačov.