Webinár 13. 9. 2023 o Fulbrightovom grante pre pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

Dávame do pozornosti našej komunite webinár o grantovom programe Fulbright Scholar, ktorý je k dispozícii pre pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe, a ktorý umožňuje 3-6 mesiacov prednášať alebo bádať na akreditovaných univerzitách v USA.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o podrobnostiach programu - aké sú kritériá na výber kandidátov, čo program pokrýva, ako podať prihlášku, na čo sa pripraviť v súvislosti s pobytom v USA - zaregistrujte sa nižšie na informačný webinár. Webinárom Vás prevedie programová koordinátorka Dáša Tako Velichová, ktorá Vám zodpovie všetky administratívne a technické náležitosti. Dostanete tipy ako postupovať, čomu sa vyhnúť a na čo si dávať pozor

2. Informačný webinár 13. septembra

 


O Fulbright Slovak Scholar Program 2024/2025

Grant pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe.

Uzávierka podávania prihlášok

na akademický rok 2024- 2025 je 17. októbra 2023.

Fulbirght scholar 2023 - banner

 

3-6 mesačný grant umožňuje realizovať výskum alebo prednášať na ktorejkoľvek akreditovanej vysokej škole/výskumnej inštitúcii v USA. Prihlášku si môžete podať vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny.

Čo grant pokrýva?

Mesačné štipendium; spiatočnú letenku; základné zdravotné poistenie; príspevok na rodinných príslušníkov; administratívne zabezpečenie pobytu a vízum do USA. 

Pre koho je grant určený?

Pre občanov SR / Uchádzačom či uchádzačkám s ukončeným PhD vzdelaním, alebo dostatočnou praxou v odbore / Uchádzačom či uchádzačkám s jasným cieľom, čomu sa budú v USA venovať.

Viac informácií