Stretnutie prorektorov z celého Slovenska na VŠVU

Dňa 16. apríla 2024 sa na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave uskutočnilo stretnutie prorektorov a prorektoriek pre zahraničné vzťahy, ako aj iných organizácií aktívnych v oblasti vzdelávania a medzinárodných vzťahov.

Na stretnutí sa naživo alebo v online forme zúčastnili reprezentanti a reprezentantky z viac ako 30 slovenských vysokých škôl a ďalších organizácií, ako napríklad Saia, SAAIC, či Fulbrightovej komisie. Zároveň sa stretnutia zúčastnil aj hlavný štátny radca Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Vladimír Bilohuščin. 

 

Stretnutie sa okrem zdieľania aktuálnych informácii každej z prítomných univerzít venovalo téme budovania podporných a poradenských kapacít a služieb pre zahraničné študentstvo, ako aj očakávaným alebo už realizovaným zmenám (táto téma sa odvíja od nastavenia cieľov a aktivít v Stratégii internacionalizácie VS do roku 2030 a tiež je zohľadňovaná v Dlhodobom zámere MŠVVS pre oblasť vysokého školstva 2023 – 2028.

 

konference prorektorov