Štipendiá na štúdium a výskum do USA: Webinár SAIA 24. mája

Zahraničné oddelenie VŠVU upozorňuje na zaujímavé podujatie SAIA, určené pre VŠ študentov, doktorandov a postdoktorandov, VŠ učiteľov a výskumníkov. Týkajú sa predovšetkým štipendií na štúdium a výskum v USA, ale aj inde vo svete.

Kde:

  • Online webinár

    • viac info a link na pripojenie cez MS Teams sú pod odkazom vyššie.

Kedy:

  • Streda 24. 5. 2023, 15:00

 


Program:

  • Programy SAIA

  • FULBRIGHTOV program - štipendiá do USA 

  • NŠP - Národný štipendijný program - štipendiá do celého sveta

 

SAIA USA banner

Bulletin SAIA 5/2023

  • sa tejto téme tiež extenzívne venuje,
  • môžete si ho prečítať v pdf.

Dozviete sa tam aj o ďalších prezentačných a informačných akciách agentúry SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) týkajúcich sa rôznych akademických príležitostí v zahraničí.