Prihlasovanie sa na letnú doplnkovú pracovnú stáž v zahraničí je možné už iba do 15. mája!

Vážené študentky, vážení študenti, Zahraničné oddelenie VŠVU Vám pripomína možnosť prihlásiť sa na letnú doplnkovú pracovnú stáž v zahraničí a uchádzať sa o grant v rámci programu Erasmus+.


Základné informácie

  • Doplnkovú pracovnú stáž je možné uskutočniť v období letných mesiacov jún – august.

  • Minimálne trvanie stáže je 8 týždňov s počtom odpracovaných hodín 37,5 hod./týždenne.

  • Za úspešné absolvovanie doplnkovej stáže Vám bude udelených 5 ECTS kreditov.

  • Letná doplnková stáž je určená pre študentov 2.,3. a 5. ročníka.

 


*Prihláška*

Kompletne vyplnené a schválené prihlášky posielajte mailom na:

 


Viac info o pracovný stážach

nájdete na stránke: Pracovné stáže pre študentov VŠVU v sekcii nášho webu Medzinárodná spolupráca / Mobilita študentov

 

Ak neviete, kde by ste stáž chceli absolvovať, môžete sa inšpirovať v našej Databáze stáží.

 


 

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

 

Vaše Zahraničné oddelenie VŠVU