Prihlasovanie na zahraničnú semestrálnu pracovnú stáž v ZS 2023/24 možné do 15. augusta!

Vážené študentky, vážení študenti, Zahraničné oddelenie VŠVU Vám pripomína možnosť prihlásiť sa na zahraničnú semestrálnu pracovnú stáž v ZS 23/24 a uchádzať sa o grant v rámci programu Erasmus+.


Podmienky prihlásenia:

  • Na semestrálnu stáž v zimnom semestri sa môžu hlásiť študenti 3., 4. a 5. ročníka. Študenti 6. ročníka sa môžu na stáž prihlásiť iba v prípade, že sa rozhodnú predlžovať štúdium a pôjdu do nadštandardu.
  • Stáž môžete absolvovať počas mesiacov trvania semestra
  • Minimálne trvanie semestrálnej stáže je 13 týždňov s počtom odpracovaných hodín 37,5 hod./týždenne.

 

Semestrálna pracovná stáž slúži ako náhrada za ateliér a za jej úspešné absolvovanie Vám bude udelených 20 ECTS.

 


Dátum na podanie prihlášky na stáž v ZS je do 15. augusta 2023!

*Prihláška*

  • musí byť kompletne vyplnená a podpísaná Vami, Vašou prijímajúcou inštitúciou, Vašim vedúcim katedry a ateliéru.
  • Prihlášku posielajte mailom na: sovcikova@vsvu.sk
  • Na administratívne procesy schvaľovania a vybavovania stáže si vyhradzujeme min. 3 týždne.

 


Viac info

 


Tešíme sa na Vaše prihlášky!

 

Vaše Zahraničné oddelenie VŠVU