Zwei Häuser eines Herrn

Vernisáž výstavy Zwei Häuser eines Herrn Moniky a Ľuba Stacha

Ev. Reglerkirche, Erfurt, hlavné mesto Durínska.


Fotografický cyklus diptychov Dva domy jedného pána bude predstavovať slovenské synagógy a kostoly v Nemecku v rámci Slovenských kultúrnych dní roku 2021.


Projekt vznikol s podporou mobilitného štipendia FPU.